Cena posudku resp. znalečné obsahuje
- obhlídku předmětu posudku,
- vlastní vypracování znaleckého posudku,
- náklady na vytištění, svázání a odeslání posudku  
- dopravu vč. ztráty času na cestě.

 

Cena pro státní orgány, jakými jsou soudy, státní zastupitelství a policie, se řídí příslušnými předpisy.
Cena pro organizace a soukromé osoby je dána smluvně a její výše odpovídá náročnosti znaleckého posudku.