21. září 2020 byl náš spolek, Muzejní společnost Litovelska, oceněn třetím místem za propagaci archeologie v roce 2019. 
      Cena Zlatý mamut je společným projektem Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., Moravského zemského muzea a Ústavu archeologie a muzeologie FF MU, propojuje v sobě výzkumné, vzdělávací a sbírkotvorné cíle archeologie, a také akademické, univerzitní a muzejní prostředí. 

APL01

APL02

APL03

APL04

APL05

APL06

APL07

APL08

APL09

APL10

APL11

APL12

APL13

APL14

APL15

APL16

APL17

APL18