Můžete se mnou konzultovat veškeré problémy s tvorbou Vašeho interieru.

- Mohu pro Vás posoudit návrh kolegy designera nebo architekta z pohledu ergonomie, bezpečnosti či proveditelnosti.

- Můžete se mnou konzultovat i navrhovaná architektonická, designérská či technická řešení např. před zahájením výběrového řešení.

- Můžete se mnou konzultovat cenové nabídky, hlavně jejich úplnost a soulad se zadávací dokumentací.

- Posoudím pro Vás nabízené ceny.

- Pomohu Vám s posouzením oprávněnosti a potřebnosti tzv. "víceprací" a posoudím i cenu za ně požadovanou.