Ing. Radovan Urválek 

navrhuje interiery
vypracovává znalecké posudky
propaguje litovelský region