Interier je vždy společným dílem Vás a designera

 

- Nejprve si s Vámi budu jen tak povídat, abych se dozvěděl něco něco  o Vašich snech, přáních, tužbách a v ne poslední řadě i potřebách.

- Abych lépe pochopil i prostorové vztahy, vytvořím si model prostoru, který budeme společně navrhovat. Říká se tomu vynesení stávajícího stavu.

- Po té si vše, co jsem se od Vás dozvěděl, důkladně promyslím.

- Do prázdného modelu Vám navrhnu základní dispoziční řešení interiéru. Možná při tom provedu i malé a jednoduché dispoziční změny oproti stávajícímu stavu či stavebnímu projektu.

- Aby se nám lépe společně diskutovalo a Vám přemýšlelo, vytvořím Vám základní rovnoběžné pohledy a perspektivy. Z těch prvních se dozvíte, kolik kde máte místa, těmi druhými se lépe "kochá". Vše Vám samozřejmě i důkladně vysvětlím.

- Pak nastane velmi důležitá fáze. Za "domácí úkol" budete mít si vše důkladně promyslet a vznést dotazy či připomínky. Nikdo jiný to za Vás nemůže udělat. "Dobré rady" kamarádů vždy důkladně zvažte, v novém interiéru budete žít Vy, oni ne.

- Vaše připomínky si pak společně prodiskutujeme. Vím, že se může stát, že mi na počátku něco nepovíte, vím, že mohu něco nepřesně pochopit a předpokládám, že až uvidíte první návrh, budete možná mít další přání. Společně pak vytvoříme konečné řešení, které Vám následně zobrazím v pohledech a perspektivách. 

- Společně vybereme všechny materiály, kování a barvy vyráběných prvků, typový nábytek, jako je třeba sezení, barvy a povrchy stěn, obkladů a dlažeb, 
světla, podlahové krytiny, dveře, sanitární techniku, baterie, interiérové doplňky, radiátory, …

- Pro realizační profese Vám zhotovím výkresové dokumentace požadavků na el. rozvody a ovládání (vypínače, zásuvky, vývody, TV, PC síť, domovní telefony, …),  výkresovou dokumentaci požadavků na rozvody vody, odpadů.

- Pro výrobce nábytku Vám zhotovím designérskou výkresovou dokumentaci pro výrobu atypických interiérových prvků.

- Pokud si budete přát, posoudím nabídky Vašich dodavatelů nejen z pohledu cen.

- Budu s Vámi či Vašimi dodavateli až do dokončení realizace konzultovat vše potřebné.